Dag Gradings ITF-Belgium

Lokeren Sunday, February 26th

Were promoted to I° degree:

  • Boublatte Alya (Bushido)
  • Croon Olivier (Samjok-O)
  • Zuzanna Debowska (Samjok-O)
  • Amaury Di Liberto (Fight Smart)
  • Mayline Thirionet (Bushido)
  • Quentin Tshiala de Wouters d’Oplinter (Bushido)
  • Giang Vu Huong (Bushido)